Access DigitalOcean Droplet without password

Mac ~/.ssh/id_rsa.pub => Ubuntu (authorized_keys)

Posted on November 11, 2015 in mac, ubuntu

วิธีง่ายๆในการ เข้าสู่ Droplet โดยการไม่ใช้ password ผมว่ามันสะดวกมากๆในงาน ของผม ในที่นี้ผมต้อง deploy app ไปหลายๆ server ซึ่งต้องคอยกรอก password ทุก server บอกเลยว่าเพลียครับ T_T ผมเลย search หาวิธีครับซึ่งก็ได้วิธีง่ายๆดังนี้ครับ

โดยที่ environment ของผมเป็นดังนี้ครับ

  • Mac OSX (เครื่องที่ผมทำงาน)
  • Ubuntu (เครื่อง server)

เริ่มกันเลยครับ

  1. เปิด terminal ขึ้นมา
  2. พิมพ์ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh [user]@[server/ip] "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

อธิบายหน่อย

คำสั่งที่เราใช้คือมันจะเปิดไฟล์ id_rsa.pub ขึ้นมาแล้ว จะไปเขียนลงที่ไฟล์ authorized_keys ของฝั่ง server ครับ

แค่นี้เองครับก็ตัดความรำคาญไปมหาศาลเลยครับ


comments powered by Disqus